zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
PRACA:

Oferta pracy w BUDKOP Sp. z o.o.

Pracownicy fizyczni i osoby dozoru do pracy pod ziemią (również emeryci).

W każdym przypadku wymagany bardzo dobry stan zdrowia.

Obecnie Spółka zatrudni do pracy w oddziałach:

KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Średnich;

KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, Ruch Knurów oraz

KWK „Budryk” w Ornontowicach;

- pracowników uprawnionych do obsługi:

Przyjmiemy także pracowników bez uprawnień.

ZDECYDOWANYM DO PODJĘCIA PRACY GÓRNIKOM BEZ POWYŻSZYCH UPRAWNIEŃ, W KRÓTKIM CZASIE ZAPEWNIMY ICH UZYSKANIE.

Zgłoszenia przyjmowane są:

Na wyznaczony termin należy zabrać oryginały dokumentów:

Miejsce pracy w zależności od potrzeb firmy BUDKOP Sp. z o.o. na grupach robót:


Serdecznie zapraszamy do podjęcia pracy w firmie BUDKOP Sp. z o.o.

 1. Oferujemy konkurencyjne zarobki w stosunku do innych firm z naszego sektora.
 2. Wykonujemy specjalistyczne roboty górnicze, głównie wyrobiska kamienne - kompleksowo.
 3. Chętnie zatrudnimy pracowników z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym w branżach: górniczej, elektrycznej i mechanicznej, z wykształceniem co najmniej zasadniczym.
 4. Wykonujemy roboty górnicze dla: Kompanii Węglowej SA, Katowickiego Holdingu Węglowego SA oraz Południowego Koncernu Węglowego SA.
 5. Chętnie zatrudnimy pracowników z okolic i miast: Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Jaworzna, Libiąża i innych.
 6. Dla ambitnych, rzetelnych i pracowitych otwarta jest droga do doskonalenia, jak również zdobywania nowych kwalifikacji na szkoleniach i kursach organizowanych przez BUDKOP Sp. z o.o. w siedzibie firmy, a także w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych.
 7. W celu spełnienia wymogów prawnych jak również nabywania nowych kwalifikacji, wiedzy oraz kompetencji pracowników realizowane są szkolenia i kursy wewnętrzne:
  • szkolenia wstępne, instruktaż ogólny i stanowiskowy (dla nowo zatrudnionych pracowników, osób odbywających praktyki oraz pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy),
  • szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników fizycznych, dozoru niższego, średniego i wyższego oraz pracowników administracyjno – biurowych (a-b),
  • kursy dające nowe kwalifikacje:
   • obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
   • obsługa kołowrotów,
   • obsługa ładowarek zgarniakowych typu ZPP,
   • obsługa ładowarek zasięrzutnych typu ŁZK,
   • obsługa urządzeń betonacyjnych (PP, WUBET, betoniarki),
   • obsługa kotwiarek pneumatycznych,
   • sanitariusza,
   • instruktora szkolenia praktycznego,
  • cotygodniowe szkolenia BHP na punktach pracy BUDKOP Sp. z o.o.,
  • szkolenia wzbogacające wiedzę pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 8. W centrum uwagi nas wszystkich – od najwyższego kierownictwa BUDKOP Sp. z o.o., aż po bezpośrednich wykonawców znajduje się jakość świadczonych przez naszą firmę usług wraz ze szczególną dbałością o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd wdrożony, certyfikowany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.
Strona działa od 01.2009, a obecna edycja od 06.01.2013r. © opracowanie i aktualizacja Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!